איך נחשים בולעים טרף גדול?

איך נחשים בולעים טרף ארוך מגופם ורחב מהראש ? לנחשים יש יכולות אבולוציוניות מיוחדות מאד , שימוש במכאניקת נשימה ובליעת טרף מדהימה! אותה אני אנסה להסביר בפשטות. נחשים נושמים בדומה לנו: מכניסים ופולטים אוויר דרך זוג נחיריים. האוויר מוזרם לריאה הימנית, הריאה השמאלית מנוונת. מכסה הגרון – גלוטיס נשלט ע"י הנחש ויכול לזוז, מאפשר המשך …

איך נחשים בולעים טרף גדול? לקריאה »