כללי זהירות במפגש עם נחש

כללי זהירות במפגש עם נחש

יש לעמוד ולא לזוז! אם יש אפשרות יש לצעוד אחורה בזהירות.
לא להתקרב, לא לגעת ולא לנסות להרוג.
במידה ונכנס למרחב מגורים, יש להזמין לוכד!
במידה והתרחשה הכשה, מומלץ להסיר תכשיטים ולהתקשר למד”א!
רצוי לצלם את הנחש או לזהות כמה שיותר פרטים מזהים על הנחש.