הזדווגות בזוחלים

הזדווגות בזוחלים.
הסבר קליל בגובה העיניים 😊
הזוחלים מתרבים ברבייה זוויגית, ההפריה היא תוך-גופית, מינים מסוימים של לטאות ונחשים יכולים גם להטיל או להשריץ באופן אל-מיני/רביית בתולין ואז כאמור מדובר בצאצאים זהים גנטית לאימא.
פעילות הרבייה מתרחשת דרך פתח הביב(דמיינו פתח/שסתום הנפתח רק לצורכי פליטת פסולת גוף/ הזדווגות או הטלה/השרצה) הממוקם בבסיס הזנב.
בקשקשאים (לטאות/נחשים) 2 אברי מין זכריים הסיבה לכך היא כנראה טכנית כי הזיווג נעשה מצדי הגוף לכן תלוי מאיזה צד הגיע הזכר והוא משתמש רק באיבר אחד… זה לא אומר שאם נתקל לאחר שסיים בנקבה נוספת לא יוכל להשתמש בצד השני 😊. נחשים בדרך כלל "מתלפלפים" אחד על השני בתנועות מהירות וקופצניות בחלק מהנחשים הזכר ממש נושך את הנקבה(לדוגמא: kingsnake -נחש מארה"ב).
ברוב הלטאות הזכרים גם נעזרים בגפיים ובלסת בדומה לנחש.
הטקס מתחיל באיתור ריח (פורמונים נקביים) ע"י הזכר והוא מרגע שחש או הריח בנקבה משחרר ריחות זכריים.
החיזור מתרחש עד שהנקבה מתרצה ומסכימה ואז הזנב מוטה מעלה או הצידה ומאפשר פתיחת פתח הביב הן לזכר הן לנקבה וחיבור. הזיווג מתרחש מספר דקות או אפילו כמה שעות – עד ימים במינים מסוימים.
מין הילוד נקבע גנטית, אצל חלק מהזוחלים כגון תנינים צבים וכמה לטאות, טמפרטורת הדגירה בקן או בחלקו ישפיעו על מין היילוד, לעיתים שוני בטמפרטורת ההדגרה ישנה את מופע הנחש -ויזואלית: יש טענה שצפע במופע "סטרייפ" נגרם כתוצאה משינוי זה. חלק מהזוחלים מטילי ביצים חלק משרצי חיים .
מטילי ביצים: מדובר בביצים עם קליפה רכה (לא כמו ביצה של תרנגול) המגנה מהתייבשות יחד עם זאת מאפשרת החלפת גזים – פנים וחוץ וגם ספיחת נוזלים מהסביבה להמשך ההתפתחות. בחלק קטן מהנחשים- מטילי ביצים הנקבות דוגרות על הביצים, לדוגמא: פיתונים, קוברות ועוד…
משריצי חיים: בעצם מדובר על שמירת ביצים (ביצים ללא קליפה לבנה) בשק הביצים – לא רחם! בגוף הנקבה מה שמאפשר להם להתפתח יחסית בטמפרטורה קבועה מוגנים מפגעי טבע (מזג אוויר וחי) בעיקר מאפיין זוחלים החיים באזורים עם תנודות משמעותיות במזג אוויר מצב שבו הטלת ביצים "והפקדתם לאימא-טבע" בעצם תמנע את התפתחותם התקינה או שרידות המין, דוגמא לנחשים משרצי חיים בארץ: צפע חרמון לעומת צפע מצוי שמטיל ביצים, גם הדודן הרחוק שלהם צפע אירופאי משריץ חיים.

שמרו על זוחלי ישראל
שומרים על זוחלי הארץ
שומרים על זוחלי ישראל
לא הורגים נחשים