איך נחשים בולעים טרף גדול?

איך נחשים בולעים טרף ארוך מגופם ורחב מהראש ?

לנחשים יש יכולות אבולוציוניות מיוחדות מאד , שימוש במכאניקת נשימה ובליעת טרף מדהימה! אותה אני אנסה להסביר בפשטות.

נחשים נושמים בדומה לנו: מכניסים ופולטים אוויר דרך זוג נחיריים. האוויר מוזרם לריאה הימנית, הריאה השמאלית מנוונת. מכסה הגרון – גלוטיס נשלט ע"י הנחש ויכול לזוז, מאפשר המשך הזרמת אוויר גם שבפה הנחש יש טרף גדול שממש נדחס "ומועך" אברים חיוניים בפה.

נחשים יכולים לבלוע פרטי-מזון רחבים מראשם ע"י הרחבת הלסתות/ השטחה /פתיחה חלקית/ פתיחה מלאה כמעט בזווית של 180 מעלות, המכאניקה שעומדת מאחור היא: 
* זווית כהה של פרק הלסת התחתונה  בחיבור ללסת העליונה.
* אין חיבור גרמי(עצם) בין לסת תחתונה ימנית לשמאלית, יש שם גיד המאפשר תנועתיות גדולה מאד ולכמה צדדים בהתאם לצורך, כמו כן מאפשר אחיזה ודחיפת הטרף פנימה לבית הבליעה.

אחרי שהטרף או חלקו עברו את הפה ובית הבליעה תפקיד הושט בדחיפת הטרף לכיוון הקיבה.
בנחשים איבר הושט ארוך מאד, עבה ובעל קפלים פנימיים רבים – יתרון שמאפשר בליעה של טרף גדול ולעיתים עם חומרים קשיחים כגון: טופרים, מקור, קרניים ללא חשש מניקוב או פגיעה באיברים הפנימיים.

עד לכאן הסברנו מעבר של טרף גדול בפה, איך נסביר הכנסת טרף לעיתים ארוך מהנחש עצמו ?

* אין לנחשים עצם בריח(סטרנום) המקשר בין עצמות כלוב הריאות, זה מאפשר הכנסת פריט טרף גדול מאד שאין משהו קשיח שמונע את דחיסתו.
* אפשרות למתיחת העור ומערכת הקשקשים – מאפשר בעצם מתיחת הגוף העור, השרירים ככלי קיבול לטרף.
* יכולת הזזת שריר הלב ואברים נוספים בהתאם לזווית ולגודל הטרף.
* שימוש בעמוד -שדרה שרירים וגידים עי פעולת דחיסה ופיתול במטרת קידום המזון עד לקיבה .